For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

General Posting Policies

At Expatvietnam, we want all content to be clear, useful and friendly to all users. Therefore, all Ads that fall outside our General teams and conditions and the following post rules may be unpublished and removed from the site.

In order to respect the laws of the host country and DMCA (Digital Millennium Copyright Act.) policies, Please understand deeply the following policies before posting your Ads:

English Vietnamese
The most important rule: Your ads description must be in unique English. Please make your own content and do not just copy the content from another existing Ads from other sources.  Otherwise, your Ads will never be published. Nội qui quan trọng nhất: Bạn phải đăng nội dung bằng tiếng anhkhông được trùng với nội dung sẵn có từ nguồn khác. Trong trường hợp bạn đã post bài quảng cáo ở nơi khác, hãy viết lại ở đây một bài hoàn toàn mới sử hoặc sử dụng kỹ năng Paraphrase. Ảnh đăng nếu có chữ ký để quảng bá cho bên thứ ba sẽ không được chấp nhận.
Ads that contains adult, mature or erotic content are not allowed. Nội dung quảng cáo không được liên quan đến nội dung đồi trụy được quy định, hướng dẫn tại Điều 326 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015
Illegal items or services are not permitted on Expatvietnam Nội dung bài rao vặt không được chấp nhận nếu liên quan đến những mặt hàng cấm theo qui định của luật pháp Việt Nam
Malicious, defaming or slanderous ads are not permitted on the site.  Những quảng cáo nhằm phát tán phần mềm độc hại, phỉ báng hoặc làm ảnh hưởng đến danh dự người khác sẽ bị xoá ngay lập tức.
A single Ads must be posted once in the most appropriate category. Một bài quảng cáo đơn lẻ phải được đăng  vào đúng danh mục và chỉ được đăng 1 lần
Member must enter their contact details in the correct fields within their ads. Revealing these details in the ad description, photos or title is not allowed. Thông tin liên lạc nên được điền vào đúng vị trí khi đăng kí hoặc đăng bài. Việc chèn số thông tin liên hệ của cá nhân hay doanh nghiệp vào ảnh sẽ không được chấp nhận.
All Expatvietnam ads must be posted by members over 18 years of age.  Để đăng quảng cáo, bạn phải trên 18 tuổi.
Top