Đánh giá Luxstay – Thương hiệu đang được hô vang giá trị Tỷ đô đã đủ chuyên nghiệp?

Gắn với sự kiện gọi vốn thành công từ chương trình Shark Tank Việt Nam gần đây, Luxstay đang là một từ khoá hót rần rần trên cộng đồng mạng với những khẩu hiệu như “Startup tỷ đô” hay “Kỳ lân Việt Nam...